VZW Eindelijk, Projecten NAH: een pluralistische vzw die opgericht werd om projecten te organiseren voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met het oog op volwaardig burgerschap en inclusie.

De missie beoogt de opvang, begeleiding en de revalidatie van personen met een NAH. De vzw biedt zowel dagondersteuning, individuele ondersteuning en binnenkort ook woonondersteuning aan personen met een NAH.

Historiek
De stichtster van de vzw Eindelijk en van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr. Nelly Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer werd van een verkeersongeluk en zware hersenletsels opliep.
Na zijn schoolloopbaan bleek nergens een aangepaste en gespecialiseerde dagopvang te bestaan voor personen met NAH.
Uit hun verdriet hebben de ouders van Toon de kracht geput om dagcentrum Eindelijk op te richten.

Symboliek

De naam en het symbool van Eindelijk zijn bijzonder symbolisch.
De naam EINDELIJK drukt enerzijds de vervulling van een verzuchting uit: ‘eindelijk’ wordt er iets gedaan voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, ‘eindelijk’ bestaat het therapeutisch dagcentrum Eindelijk.
Anderzijds is het ei een symbool van nieuw leven. De persoon met een NAH start na zijn trauma vaak een nieuw en een ander leven dan voorheen. Hij komt uit de coma, uit de beslotenheid van het ei en moet opnieuw een eigen leven beginnen, weliswaar met handicaps en beperkingen.
Het kuiken drukt ook de groeikansen uit. En dát duidt onze missie: de persoonlijke groei van onze cliënten op een kwaliteitsvolle wijze stimuleren.

’t Eigennest 

Jonge mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen graag op eigen benen staan en zelfstandig wonen … in een eigen nest.
Elke ouder of partner van een persoon met een niet-aangeboren hersenletsel leeft met de prangende vragen: ‘Wat als ‘het zorgen voor’ mij niet meer lukt?’, ‘Wat als ik er niet meer ben?’.

En op die vragen en verzuchtingen wil de cvba so ‘t Eigennest een antwoord geven door het bouwen van 21 rolstoeltoegankelijke, aangepaste en betaalbare zorgflats voor personen met een NAH.

Hiermee komt de cvba-so ook tegemoet aan de schrijnende woningnood voor personen met een beperking, een nood die door onze overheid niet gelenigd wordt.

Er zullen 2 zorgstudio’s door vzw Eindelijk, projecten NAH gehuurd worden van de cvba-so ’t Eigennest enerzijds voor het organiseren van kortverblijf om ouders en partners tijdelijk te ontlasten en anderzijds als therapeutische setting om te leren zelfstandig wonen.
Daar er afwisselend andere cliënten met andere problematieken tijdelijk zullen verblijven, moeten deze beide zorgstudio’s geëquipeerd worden voor alle mogelijke stoornissen en graden van zorgbehoevendheid met alle mogelijke zorgmeubilair, zorgdomotica en hulpmiddelen.
Naast de 2 zorgstudio’s voorzien we ook gemeenschappelijke zithoekjes, een wasserette en wellnessruimte met een hoog-laagbad. Deze ruimtes komen er op vraag van onze cliënten zelf en verhogen de kwaliteit van (samen)leven.

Qua timing voorzien we de realisatie van het woonproject tegen september 2019. Via sponsoring proberen we de inrichting van deze 2 zorgstudio’s en de gemeenschappelijke ruimten te financieren zodat deze kostprijs niet moet gerecupereerd worden bij de cliënten via de huurprijzen.

Zó creëren we een thuis, een veilig, comfortabel en betaalbaar eigen nest voor mensen die door het noodlot getroffen werden in het leven.

Alle steun is welkom voor een succesvolle uitbouw van dit project.
Voor meer informatie over financiële steun en over de werking van Eindelijk, zie www.dagcentrumeindelijk.be